Workshop - Tècniques decoratives sobre porcellana

Workshop - Tècniques decoratives sobre porcellana

El curs serà una introducció al món de la porcellana. 
Diferents maneres de modelar-la i possibles decoracions
(relleus, esgrafiats, textures, colors, …)

 

 

5 i 6 de maig de 2014

Escola d'Art del Treball
Taller de Ceràmica

Compte d'Urgell, 187 (Edifici 21)
Recinte de l'Escola Industrial
08036 - Barcelona
Tel.: 93 321 90 66
a8042354@xtec.cat