Workshop - Tècniques decoratives sobre porcellana

Workshop - Tècniques decoratives sobre porcellana

The course will be an introduction to the world of porcelain. 
Different ways of modeling it and possible decorations 
(reliefs, engravings, textures, colors, ...)

 

 

5 i 6 de maig de 2014

Escola d'Art del Treball
Taller de Ceràmica

Compte d'Urgell, 187 (Edifici 21)
Recinte de l'Escola Industrial
08036 - Barcelona
Tel.: 93 321 90 66
a8042354@xtec.cat